...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާށިތެޅުން
މ.
މީހުން ގޮއްވާ ދެރަކުރުމަށް އެމީހާގެ ކައިރީގައި ދެނާށިތެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާށިތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ