...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާށިގަނޑު
ނ.
(1) އެކިއެކި ބޭނުމަށް ތާހިރުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ނާށި.
(2) ކަދޫ، ޖަހާމުގުރިފަދަ ތަކެތީގެ ބޭރުން އޮންނަ ހަރުތޮށިގަނޑު.
(3) އިންސާނާގެ ބޮލުގެ ހަރުތޮށި ގަނޑު.
(4) މަޖާޒު:
އަންހެން ދުޅާކޮށް އުޅޭ ފިރިހެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ނަޑަގަނޑޮ . ނަޑާ . ކަފާޅަ . ކަފިވުން . އޯޑި . ތަށިވަތް . ތަލަ . ތަލާ . ތޮށިބޯބަދަން . ސިކުނޑި . ސީނުކުކުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ