...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާށިގަނޑުކުކުޅު
ނ.
(1) ސީނުކުކުޅު.
(2) ގިނިކުކުޅު.
(3) ކަޅުނޫކުލައިގައި ހުދުކުލައިގެ ތިއްތިއް ޖަހައިފައި ހުންނަ ބިންމަތީ އުޅޭ ދޫންޏެއް.
މީގެ ބުރިކަށިމަތި އޮންނާނީ ތާވައްކާށި ނާށިގަނޑަކާ އެއްބައްޓަމުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ