...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާނަކަޓާ
ނ.
ފާރޮށި އުނދުނުގައި ފިހާ ފޮނިކާއެއްޗެއް.
މިއީ ހަކުރާއި، ގިތެލާއި ކުޅުބިހާއި، ކާފޫރުތޮޅި ލައިގެން ގޮދަން ފުށުގައި ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ