...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާނާ
ނ.
(1) ހަމައެކަނި އަޑުން އަޅުވާލާ ރާގު.
މިސާލު:
ނާނަޔޭނާނާ.
އޫނ.
އޫނ.
އޫނ.
(2) ކުދިން ނިންދަވަން ކިޔާލަވަ.
(3) އ.
ނޫނެކޭ ބުނުން ގަދަކުރުމަށް ބުނާގޮތް.
(4) މަޖާޒު:
ކިޔާއެއްޗެއް ނުފިލާގޮތަށް ނުވަތަ އަޑުއަހާމީހުން ފޫހިވާ ގޮތަށް ދައްކާވާހަކަ.
(5) ކިޔާއެއްޗެއް އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް ކިޔާ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާނާ . ފަނދިރީމީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ