...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާނު
ނ.
(1) ފާރޮށި އުދުނުގައި ގޮދަން ފުށުން ފިހާ، ބޯކިބަލެއްގެ ބައްޓަމަށް އޮންނަ ކަމީރު ރޮއްޓެއް.
(2) މަހުގެ ހަން ދެމީމާ މަސްގަނޑުގެ ޅިޔަތައް މަތީގައި ހުންނަ ކަޅުކުލައެއްގެ ހިމަ ފަށްތަކެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްއަޖައިބު . ރަތްލަފު . ދިމާއަށް ބުނުން . ތަންހަމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ