...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާރާ ހަނދުގައި ކޭތަ ހިފުން
"ނާރާ ހަނދުގައި ކޭތަ ހިފުން" މ.
މަޖާޒު:
ހިލޭއަންހެނަކު ގޮވައިގެން މީހުން ނޫޅޭ ތާކު ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރާ ހަނދުގައި ކޭތަ ހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ