...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާރިނގު
ނ.
(1) ފޮނިލުބޯ.
(2) އޮރެންޖު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުތްޖަޑާ . ނާރިގަ . ނާރިގުފާނަ . ބުރެކިފާނަ . ކުލަކޮކާމަސް . ކޮވެލިފާނަ . ފިތްފިތަށްހުރުން . ފޮނިބޮލި . ލުނބޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ