...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާރިގުފާނަ
ނ.
ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަޅުފަރުތަކުގެ ފުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ނާރިނގު ކުލައިގެ ކުޑަ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ނިގޫފަތުގެ ފަހަތުބައިގައި ހުރަހަށް ހުދު ނޫކުލައިގެ ހިމަ ރޮނގެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ