...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާރު
ނ.
(1) ސިކުނޑިއާ ހަށިގަނޑުގެ އެހެންބައިތަކާ ގުޅައިދޭ މުވާސަލާތީ ވިއުގައިގައި ހިމެނޭފަށް.
(2) ލޭ ހިންގުމުގެ ނިޒާމްގައި ހިމެނޭ ހޮޅި.
(3) އަތްފައިގެ ހުދުހަމުގައި އެހަމުގެ ކުލަޔާ ތަފާތުކޮށް ހުންނަ ގުދުރަތީ ރޮނގު.
(4) ކާނާއާއި ފެންދައުރުކުރުމަށް ގަސްގަހާގެހީގެ ފަތުގައި ހުންނަ ފަށް.
(5) ގަސްގަހުގެ ފަތުގެ ބޭރުފުށުގައި އުސްކޮށް އެހުންނަ ފަށްފަށާއި މީގެ ބަނޑުފުށުގައި ހުންނަ ރޮނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްރީތި . ހަތްބިންފާޅަ . ހިލުން . ހުވާފަނި . ހުތް . ހުތްކުންނާރު . ހުތްއަންނާރު . ނާރަދެމުން . ނާރައެރުން . ނާރުނެގުން . ނާރުދެމުން . ނާރުތަކާބެހޭނިޒާމު . ނާރުގޮށްޖެހުން . ނާރޯއްފަލުދަ . ނާބަ . ނޫނާރު . ރަތްކިރު އަލަ . ރަތްފުރެއްދެއަލަ . ރަތްފުސް . ރޯނާކުރަ . ބޭސްކަރަ . ބޮނޑިބަތްގަނޑު . ބޮއިގަސް . ކަހާ . ކަށިކުންނާރު . ކަށިއެރުން . ކަނދިލި . ކަސްރަތު . ކަސްރަތު ކުރުން . ކާބޮލިއަންނާރު . ކުންނާރު . ކުކުޅުކުންނާރު . ކެޔޮބުޑު ބަވާޒީ . އަކުނިވަޔަށްދެމުން . އައްސިވައި . އަތްބެލުން . އާއްޕަން . އާފަލު . އިދިފުށަށްދަމާބަލި . އުގުރެސް . ވައުލާމިރިހި . ވާގިއެރުން . ވިހަބަށި . ވިންދު . ވިންދުނާރު . ވިންދުބެލުން . ވިލާތިކުންނާރަ . ވެގެރުން . މައިނާރު . މިރިޔާސްތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ