...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާރުއެރުން
މ.
އާދަޔާ ޚިލާފަށް ކޮންމެވެސް ނާރަކަށް ވާންވެގެން ރިހޭން ފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރަދެމުން . ނާރައެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ