...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާރެސް
ނ.
(1) އުޑީގެ އަޑިކިބައިގެ މެދުގައި މަތިކިބަ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޖަހައިފައި ހުންނަ ދަނޑިގަނޑު.
(2) ވަށައިގެން އެނބުރޭ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި އޮތުމަށްޓަކައި މެދުގައި އޮންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުއްތު . މައިސޯބު . މިހަވަރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ