...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާރޯޒު
ނ.
(1) ފާރިސީންގެ ޤައުމީ ޢީދުދުވަސް.
(2) އިރުގެ ދައުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު އަހަރު ފެށޭ ދުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައުރޯޒު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ