...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާބަ
ނ.
މަޣްރިބު ނަމާދަށް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރުން ބަންގި ގޮވާ ނިމުމާއި ވިދިގެން ނާބުސްޚާނުން ޖަހައި އުޅުނު ބެރު.
ރަސްމީ ބެރުޖެހުން އޮންނަރޭރެއަށް ނާބަ ޖަހައި އުޅުނީ އެބެރުގެ ފަހުގައެވެ.
ބޮޑުދެހިތީގައި ޖަހާއުޅުނީ ހިތިގެދޮށުގައެވެ.
ރަޖަބު، ރަމްޟާން، ޝައްވާލު މިމަސްމަހަށް ހަނދުބަލާރޭރޭ މިބެރުޖަހައި އުޅުނީ ބަޑިޖެހުމުގެ ފަހުގައި ނުވަތަ ހަނދު ފެނުނުކަން އެގުނީމައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމޯ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހަމަތެދެއް . ހިތުގައި ގާގަނޑެއްހެން އޮތުން . ހިލާ . ހީވަނީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅޭހެން . ހުން . ހުވަފެނަކީބިލާހެކެވެ. . ހުވާ . ހުތްބަރަބަރަ . ހެއްސޯ . ހެޓު . ހޭވައްލާތައްޔާރު . ހޮޓު . ނަގާނޭ ބަނދަރެއްގައި އޮޑިނާޅާށެވެ. . ނާބަ . ނާބަބޭލުން . ނާބަޖެހުން . ނުރަބޮޅު . ނުވެސް . ނުނޭ . ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ. . ބަރާ އޮޑިއަކަށް ބިސްމިވެސް ބަރުވާނެ . ބަޅުމަހާހަމަކުރުން . ބަދަލަށްބަދަލުހިފުން . ބަލާނދެ . ބަސްނުވިކުން . ބަސްނޭހުން . ބަސްއެހުން . ބިންގާ . ބުމަރު ޖަހައިގެން އިނުން . ބޮޑުހާލުރާވަޅި . ބޮޑުނާބަ . ޅައި . ޅަދުވަސް އައިސްގެން އުޅުން . ޅެންބަސް . ކަކޫގާތުގައި ބުނާ ވާހަކަވެސް ސިއްރެއްނުވާނެއެވެ . ކަމަކުދާކަށްނެތް . ކީކީ . ކީއް . ކުއްޅަވައްފަލު ރަނިންނަށްވުން . ކުދިބަތް . ކެއްސަމަކުން ލޯގަނޑެއް އުކައެއް ނުލެވޭނެ . ކޯތެޅުން . އަނގަފަޗަރާ . އަނގަފިނދު . އަނާ . އަނެއްކާ . އަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ