...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާބަންނަހުއި
ނ.
އޮނުހުއި ވައްތަރަށް ހެދޭހުޔެއް.
މީގެ މާގަނޑުގެ ބައްޓަން ކުދިބަތުގެ ކުރަޔާ ވައްތަރުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮޑިބަންނަހުއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ