...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާބަބޭލުން
މ.
ނާބަ ޖަހަންވާއިރަށް ނުޖެހުނުނަމަ ކުދިބޭކަލަކު ނާބަޖަހާބެރާ ދަނޑިގަނޑު ބާލައިގެން ދެގެދޭތެރެއަށް ގެންދިއުން.
(މިހެން ހަދައިފިނަމަ ދެން ނާބަޖެހޭނީ އަލުން އިޒުނަ (ހޯދައިގެންނެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ