...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާބުސްޚާނު
ނ.
ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު އާދަވެގެން ރަސްމީބެރުޖަހައި އުޅުނުތަން.
މިތަންހުރީ ހިތްތަން ދޮރޯށީގެ މަތީގައެވެ.
މިތަންހަދައިފައި ހުރީ ބޯކު ދޮރުތަކެއް ލައިފައި ހުންނަދިގު ކުޅިބަލާ ގެއެއް ހެންނެވެ.
މިތާގެ އިރުމަތީބަޔަށް ކިޔަނީ ނާބުސްޚާނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުކުރުބެރު . ނާބަ . ބަންގިސަރު . އަލިފާންބެރު . ދަންބެރު . ދަންބެރުބޭލުން . ދަންބެރުޖެހުން . ދޮރުމޮހި . ތިންބުރިކޯއްޓޭ . ތިންފުޅީބެރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ