...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާޅި
ނ.
(1) ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް މިނާން ގެންގުޅޭ ހަތަރު ލާހީގެ މިންވަރު ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) ހަތަރުލާހީގެ މިންވަރު.
އެއީ ގާތްގަޑަކަށް ދެރާތަލެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުހަނޑޫ . ހައި . ހުޅި . ރޯދާފޮއިހަނޑޫ . ބަނޑުހަނޑޫ . ބަނޑުދިނުން . ބައި . ބައިނާޅި . ބައިކަނޑި . ބޮޑުހަނޑޫ . ކުނީހަނޑޫ . ކުއްޗަން . ކޮއިބޮނޑި . އަޅަކަ . އާޑަފައި . މިނެދިންނާޅި އަކުންމިނެދިނުން . ފަރާ . ދެނާޅިނާޅި . ތުން . ލާހި . ލާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ