...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާކަ
ނ.
(މަލިކު) ބަރަވެލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންކަން . ހަރުކަން . ހަލްކާ . ހިމަކަން . ހުންގާނުނެތްއޮޑި . ހުއްދަވުން . ނަހީކަންތައް . ނިގާރަން . ބިނާކުރަނިވި . ބޭރުވަޒީރު . ކަންދޮށް . ކަލޯ . ކުއްކުނި . ކުދިކަފަ . ކޮންތާކު . އަނަރޫފަކަން . އަބުނާދަގަނޑު . އަމާކީތީ ފަރަށްދިއުން . އަގުޅިނެތްކަންނެޔޮ . އާރު . އޮށްކަފަ . ވަކަރުޖެހުން . މިނެއްޓުކަށި . މިތައް . މުންކަރާތް . ފަސްކަފަ . ފާށަނާކަން . ފާށަނާކިލެގެ . ފުއްދުން . ދިއުޅިއެއްނުވުން . ދީލަތި . ދެއުޅިއެއްނުވާމީހާ . ދެއުޅިއެއްނުވުން . ދޮށިމޭނާ . ދޯހަޅިކަން . ދޯހަޅިވުން . ދޯދިޔާ . ދޯދިޔާކަން . ދޯދިޔާވުން . ތާކުންތާކުނުޖެހުން . ސިރީނާކަރައިރަސުންދުރަބޮވަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ