...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާކާ
ނ.
(ބދ) ވިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިނދަ . އެއްވަރެއްވެސް ނުވުން . އެލުން . ދެރަވުން . ދެގޮތުންއެއްގޮތްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ