...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާފަހަރު
ނ.
ނަވުފަދަ ދަތުރުކުރާ ބޮޑެތި އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތޭލިކަށި . ނައުފަހަރު . ނިގާރަންފޮށި . ރިބު . ބަނދަރުކަލާސީން . ބަރާހު އަތްގަނޑު . ބަރާސް . ބާޓަލް . ބުން . ބުމާ . ބޭރުބަންޑާރަ . ބޭރުބައްތި . ބޮޑުސަވާ . ބޯސްމާނު . ކަރުސާތު . ކަލުފާތު . ކަލުފާތުކުރުން . ކާ . ކުނބުކޮޅު . ކުރުސި . މެދުގޯސީ . ފަނދިރީމީހުން . ފަރޯޒީފަށް . ފުލާންޖީބު . ތަންނި . ތަންމަތިހެދުން . ތިރިކޭޓް . ގަޑާ . ގޯސީބުން . ގޯސީވަންދޭލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ