...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާދިރު
ކއ.
(1) ވުންމަދު.
(2) ފެންނަލެއްމަދު.
(3) ތަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިރާންކަން . ހުދުރަން . ހުދުކާޅު . ނާދަލު . އަޖައިބު . އަޖައިބުވުން . ހައިރާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ