...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާދީ
ނ.
(1) މުނިފޫހި ފިލުވުމަށާއި ޢިލްމީ ބަހުޘް ކުރުމަށް މީހުންއެއްވާ މަރުކަޒު.
(2) ކުލަބް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮފި . ސިރީމިދެނަމަދިނާދީއްތަބޮވަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ