...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާލު
ނ.
(1) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެތީގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މުދައު ގެންގޮސް ދިނުމަށް ނަގާއުޖޫރަ.
(2) އުޖޫރައަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންގޮސްދޭ މުދައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައުލު . ނާލުދަތުރުކުރުން . ނާސިމަޅު . ބުރުމާލަ . ބޯޑިންގު . ކެނެލް . ދަޅިލުން . ސަބުދެރިޔާ . ޓަނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ