...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާގަ
ނ.
(ބދ) ހަރުފަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީގަސް . ހިޖުރަ . ހީނާފަތް . ހީސްލުން . ނެއްޓުން . ބާނި . ކޮނޑުކެނޑި މަހާނަގައު . ކޮޅުފައިލުން . ވައްކަންކުރުން . ވިޓަމިން . މަހި . މުޅިކެޔޮޅު . މުލައްގަނޑުހާލިގަނޑު . މޫނުދޮންނަތަށި . ފަނާދަނޑި . ފަނާގައު . ފަނާގާ . ފަނީފަނީކުޅުން . ފާޚާނާތަށި . ފުރޮޅު . ފުޅު . ފެންމާގަނޑު . ދަޅި . ތަސްބީހަގަސް . ޤުބާމިސްކިތް . ގޮނާވައް . ގޮނެހި . ގޮވުން . ސަރުބީޖެހުން . ސަލްވާ . ސުވޭހުހީނާ . ޖާފާނުރުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ