...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާގާ
ނ.
ގަހާއިން ފެށިގެން ހަތަރުވަނަ މިސްރާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަނައިގަލް . ފަނާގައު . ފަގުޑިމިރުސް . ދަޅިގަލާ . ދަޅިގަލް . ދަޅިޔާ . ގާކައްޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ