...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާސި
ނ.
(1) ގަހާއިން ފެށިގެން ތިންވަނަ މިސްރާބު.
(2) ނއ.
ކަސްބީ.
(3) ފައިސާއަށް މީހުންނާ މޮށޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނގަމަހަ . ހުންކާބޮލި . ނާސިހެދުން . ރަތްބޮލި . އަލަނާސިބިބީ . އަލަނާސިބޮލި . މޭވާ . ޕުޑިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ