...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާސްތާ
ނ.
(1) ހެނދުނުގެ ފުރަތަމަކާނާ.
(2) ދެއިރު އާދައިގައި ކާކެއުން ފިޔަވައި އެދެމެދުގައި ކާކުދިކުދިތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިގާރަންލުން . ބަނޑުހޫނުކޮށްލުން . ކީމިޔާރޮށި . އިޑިއައްޕަން . ވެންބޮޅުތަރަފަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ