...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާޑު
ނ.
(1) މިލި އެކުވެރިވެފައިވާބައެއް.
(2) ޖަމާޢަތެއް.
(3) އެކުވެރިވެގެން ކަމެއްކުރާ އޮޅިޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާޑުވާ . ދާގަނޑު . ސޯޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ