...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނާޖާއިޒު
ނއ.
(1) ހުއްދަނޫން.
(2) ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެޔޮކޭވަރު އެނގޭނީ ބިތުފަންގެ ނެގީމައެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ