...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނި
އ.
(ސ.) ނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށަވާލި . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށީފެން . ހަނދި . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަރީ . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުވަރުދިނުން . ހަނދުމަސް . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނާހުނިވުން . ހަނާކުރިމަސް . ހަނި . ހަނިހަނި . ހަނޯބެރުން . ހަންނެގުން . ހަންބޯދި . ހަންޑި . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޑިކަށި . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިއަސް . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރީރާ . ހަރުހަނަ . ހަރުބޭސް . ހަރުކަށިވުން . ހަރުވާޅު . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނޑިވުން . ހަރުގެ . ހަރޮށި . ހަރޮނގުހިކާ . ހަބަރުފަނި . ހަބަރުގަސް . ހަޅަނގު . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަކި . ހަކުންފަލި . ހަކުރު . ހަކުރުހިލުން . ހަކުރުބަލި . ހަކުރުބޮޑުއައްޕަން . ހަކުރުފަނި . ހައިނގިލިހައް . ހައިނގިލިބޮލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ