...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިހާލި
ނ.
ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ބައެއް ހެދުމުގައި އުނަގަނޑުގައި ބަންނަން ގެންގުޅުނު ހަތަރުމުށް ނުވަތަ ފަސްމުށުގެ ދިގުމިން ހުންނަ ފަށާވީސް އެޅި ދިގުރޮނގުދެމި ފޮތިގަނޑެއް.
މީގެ ދެދަރަޖަ ހުރެއެވެ.
އެއްވަނަ ދަރަޖައަކީ އެއްފަށް ނިހާއްޔެވެ.
ދެވަނަ ދަރަޖައަކީ ދެފަށް ނިހާއްޔެވެ.
އެއްފަށް ނިހާލި ހަދަނީ ދެފުށް އެއްކަހަލަ ފަށުވި ފޮއްޗަކުންނެވެ.
ދެފަށް ނިހާލި ހުންނަނީ އެހެން ކުލައެއްގެ ފޮއްޗަކުން ބަތާނަލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިހާލި . ނިހާލިބަނުން . ފަށާވީސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ