...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިންދެވުން
މ.
(1) އަނެކަކުލައްވާ ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ނިދުން މިބަސް ބުނެއުޅޭގޮތް.
(2) އިންޖެކްޝަނަކުން، ބޭހަކުން، ފަރުވާއަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ނިދިއަންނާނޭގޮތް ހެދުން.
(3) ނިދޭނޭގޮތް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
(4) މަޖާޒު:
އަންހެނަކު ރޭގަނޑު އެނާގެ ގާތުގައި ހިލޭ ފިރިހެނަކު ބާއްވައިގެން އޮތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިންދުން . މާނިދިމެތުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ