...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިރު
ނ.
(1) ގަސްގަހުގެ ބުޑުން ފަޅާ ކުދިގަސް.
(2) ގަސްގަހުން ފަޅާކުރި.
(3) (ބދ) ދަރި.
(ދަރީން)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލުންދަލާ . ހިލުއްދަލާ . ނަލަ . ނިރި . ނިރުއެރުން . ނީރި . ބޮޑުކޮލި . ކަށަނިރުބަޅަ ކަލަކު ވިދާނަ . ކަރަންކާ . ކިރުރޮދިޖެހުން . ކީ . ކުރި . ކުރިފެޅުން . ކުއްޅަވައް . ކެއުމިޑި . ކޯދު . ކޯދުއެރުން . ކޯދުލުން . އަލަބިހި . އޮއިތޭންބަރު . ވަރައެޅުން . މިޑި . މޮށަވައް . ފަންޏާދިއުން . ފީނި . ފީނިވުން . ދުނިޖެހުން . ގަސްފެޅުން . ގޮބޮޅިއަލަ . ޖަނިރުރާހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ