...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިރުދު
ނ.
(ގ) ފިލާވެއްޔެއް.
މިއީ ހިރުނދާ ވަރަށް އެއްވައްތަރަށް އެކަމަކު ހަލަވެލި ގަހަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގަހެކެވެ.
މީގައި އަޅާ ހިރުނދުފާޑުގެ އެއްޗެތީގެ ކިރު ދަދުގައާ ފެތުރީގައި އަދި ފުންނާބު ފަޅައިގެންދާ މީހުންގެ ފުންނާބުގައި އުނގުޅައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ