...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިރޮޅު
ނ.
ދިވެހިރުކުގެ ލަކުޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެރުޅު . ކޮށާރު . ވަކަރު . ވަކަރުކޮށުން . ވަކަރުފުށް . ވަކަރުލުން . ވަކަރުގަނޑު . ދާލިހުދުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ