...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިބޫ
ނއ.
(1) އެއްމާބަނޑު.
(2) އެއްފަހަރާ ގަރުބަގަތުމުގައި އެއްކުއްޖަކަށްވުރެގިނަ.
މިސާލު:
އެއްމާބަނޑު ދެބެން، ނުވަތަ ތިންބޭން ހަތަރުބޭންފަދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްމާބަނޑު . ލިބިލެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ