...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިކަ
ނ.
(1) އަޅޯފައިބާ ބިޔަގަހެއް.
(2) ނިކަ ގަހުގެ މޭވާ.
މީގެ ރަތްކުލަޔާ ދޮންކުލަހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަ . ހަވީރުފިނި . ހާދަ . ހިހޫކަން . ހިމަކަން . ހީ . ހީފިލުން . ހީފިލުވުން . ހުލިހުލިސާ . ހެނެވިރަސަ . ހެޓު . ހޭބޯއެރުން . ނަރިފައިވުން . ނަކަރިކަބަ . ނިކަ . ނިކަން . ނިކަބިލިއްސަގަސް . ނިކަކޯޅި ބަވާސީ . ނިކައަޅޯ . ނުކިއްސަރުކަން . ރަނިބޭކަނބަލުން . ރަނިކަ . ރަނިކަންކުރުން . ރަނިކިލަގެ . ރަނިކޮލި . ރަސްރަނި . ރާވެރިކަލޭގެފާނު . ރީތި . ރީތިކަން . ބަހިށި . ބަހުންމެޓާ . ބަހުންމެޓާކަމުންރެކޭ . ބަލިކަށި . ބަލިކަށިކަން . ބަލިކަށިވުން . ބިކަ . ބިމުނި . ބޮލާކީނި . ބޮޑުފިނިހައް . ބޯކަން . ބޯސަޑީ . ކަހަނަލަ . ކަށިނުޖެހޭ ދޮން ލުނބޮއެއްހެން . ކަނޑު އޮޅި . ކަނިކަން . ކަމީނާ . ކަމީނާކަން . ކަމީނާވުން . ކަދަޅާ . ކަލޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ