...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިކަން
އތ.
(1) ވަރަށް.
މިސާލު:
ނިކަން ރަނގަޅަށް، ނިކަންނުބައި.
(2) އާދޭހުގެ ގޮތުންނާއި ރުޅިވެރިކަމުގެ ގޮތުންނާއި ބަސްގަދަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
ނިކަން އައިސްބަލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވީރުފިނި . ހާދަ . ހިމަކަން . ހީފިލުން . ހޭބޯއެރުން . ނިކަން . ނުކިއްސަރުކަން . ރީތި . ރީތިކަން . ބަހިށި . ބޯކަން . ކަހަނަލަ . ކަނިކަން . ކާންތި . ކިރިޔަކިރިޔާ . ކުޅިވަރުދެއްކުން . ކުޅިމީރު . ކުއްލި . ކުއްލިއަކަށް . ކުޑަކަން . ކޮބާ . އަބުރާބެހުން . އަޅެ . އައިބު . އައިބުފޮރުވުން . އަޑިގަނޑު . އިދިކީލިކަން . އެކަހެރިކަން . އެކަނިފިލުވުން . އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން . ވަރަށް . މަދުކަން . މާފަންނުމީހުން ކަނޑުނުބައިކުރުން . ފަތިކަން . ފިނިހޫނުބެލުން . ފިނިހޫނުއެއްވަރުވުން . ފިނިހޫނުމިން . ފިނިބޮޑުވުން . ފިނިކެޑުން . ދާއިންކަނބާ . ދެކޮޅުވެރިކަން . ތިންއޮޅިމެދު ހަނގުބޭކަލުން . ތިރިކަން . ތުނިކަން . ތެތްފިނި . ތެތްފިނިކަން . ލޫޅާފަތިކަން . ލޯކޮށިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ