...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިކަކޯޅި
ނ.
ހަނޑުލުފުށުން ހަދާ ތެލުލައި ހަކުރުލައިފައި ހުންނަ ހެދިކާއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިކަކޯޅި ބަވާސީ . ފުރަގަސްފަރާތުބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ