...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިކައަޅޯ
ނ.
ނިކަގަހުގެ އޮފިތަކުން ފައިބާމޫ.
މިމުލުގެ ޚާއްސަ ބޭނުމަކީ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ފަރުމާނު ހެދުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަޅޯ . ގަސްއަޅޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ