...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިކަމެތިކަން
ނއނ.
(1) ހާލުދަތިކަން.
(2) ހަށިގަނޑު ޟަޢީފުކަން.
(3) ބަލިކަށިކަން.
(4) ފަޤީރުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލިކަށިކަން . ކަމީނާކަން . މިސްކީނުކަން . ފަޤީރުކަން . ދަށްކަން . ދެރަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ