...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިއައު
ނ.
(1) އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ކަމެއްގެ ނިމޭ ނިމުން.
(2) މަރުވާ މަރުވުން.
(3) ކަމެއްގެ މައްޗަށް އަންނަ ޙުކުމް.
(4) ޢަދުލް އިންޞާފު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެވުން . ނިއާވުން . ބާނިވެއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ