...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިއާމަ
ނ.
(1) ފަސޭހަ.
(2) ނިޢުމަތް.
މިބަސް ގިނައިން ބުނެއުޅެނީ ދަތުރާއި ވިދިގެންނެވެ.
މިސާލު:
ނިޔާމަ ދަތުރު ނުވަތަ ފަހި ދަތުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިޔާމަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ