...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިއުޅުން
މ.
(1) އޮޅާފައި އޮތް ފޮތި ނުވަތަ ދޫލަ ރޯލެއް ފަތުރައިލުން.
(2) އެތައް ފައްތަކެއް ހަރުކޮށް އެއް އުޅިއަކަށް ހަދައިފައިވާ ގޮތް، ކެނޑި ފައްތަށް ވަކިވަކިކުރުން.
(3) ނ.
އެއްޗެއްގައި ހުންނަ މަޢުނަވީ ބަންދުކަމެއް މޮހައިލުމަށް ފަންޑިތަވެރިންކުރާ ކަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއުޅުންޖެހުން . ވިނެވުން . ފެތުރުން . ގޮބޮޅިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ