...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިއުޅުންޖެހުން
މ.
ނިއުޅުންކޮށްފައި ކާށި، ކުކުޅުބިސް، ކިހަވައްފަދަ ތަކެތި، ކޮންމެވެސް ތާކު ޖަހައި މުގުރައިލުން.
މިސާލު:
މަސް ނުބޭވިގެން ދޯނި ބާލާއިރު ވަށާމަތި ކަންމަތީގައި ކާއްޓެއް ޖައްސަމުން ހިނގާފައި ދެން އެކާށި ތާކު ޖަހައި މުގުރައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ