...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިއްވުން
މ.
(1) އަލިފާން ހުޅާއި ދަރު އަލިފާނުން އަލިފާނުގެ އަސަރު ކެނޑުވުން.
(2) ރޭޑިޔޯ ޓީވީ އިންޖީނު ފަދަތަކެތި ހުއްޓައިލުން.
(3) ދިއްލައިފައި ހުންނަ ތަކެތި ދިއްލުމުގެ ބާރުކަނޑުވައިލުން.
(4) މަޖާޒު:
ހިހޫފެނާ ހޫނުފެނާ އެއްކޮށްގެން ހޫނުކަން މަޑުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ