...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިވަން
މ.
(ބދ) ކުލަކަފުންލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަޅު . އަމިއްލަކަން . އިސްތިޢުމާރު . އުތީމުދަރިކޮޅު . މާކެޔޮޅުކަން . މާފު . މާފުކުރުން . މިނިވަނާ . މިނިވަންކަން . މިނިވަންދުވަސް . ފިދުޔަ . ދޫކޮށްލުން . ޙުއްރިއްޔަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ