...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިވައި
ނ.
(1) ތަނެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ވައިދަށް.
(2) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބޭ ރައްކައުތެރިކަން .
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔައުކުރުން . ނިވާޖެހުން . ނުއަކެޑުން . ބާޑީ ދުނބުރި . ބުރުގާއެޅުން . ބޫޓު . ކަންދޮށް . ކަފުން . ކަލަރު . ކާޅަ . ކާޅުމުޅޯށި . އެތެރެ . ފާޅުވުން . ދަމައިރޮއްޖަކަށް ފޫގެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ