...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނިވަތް
ނ.
ޢިމާރާތެއްގެ ކުރިމަތިން ވަންނަ ދޮރާދިމާ ބޭރަށް ނިތްގަނޑެއްގެ ސިފައިގައި ނެރެފައި އޮންނަ ހިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޕޯޓިކޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ